Se es universitario retornado e estás a atravesar un mal momento, este programa é para ti

 • O goberno galego abre o prazo para solicitar axudas aos universitarios con dificultades económicas que cursen estudos de grao, con especial atención aos afectados pola pandemia
22
Jan
2021
Universitarios

Xa está aberto o prazo para solicitar as axudas destinadas ao alumnado do Sistema Universitario de Galicia (SUG) que, debido a causas sobrevindas e imprevistas acontecidas ao longo do curso académico 2020/21 ou por unha situación derivada do Covid-19, presente dificultades económicas. Un programa aberto tamén a todos aqueles galegos retornados que esteades a cursar os vosos estudos de grao na nosa terra.

O orzamento total desta iniciativa ascende ata os 500.000 euros, o que supón multiplicar por cinco os 100.000 euros da convocatoria do ano pasado. Así mesmo, a contía poderá ser incrementada ata cubrir a todas as persoas que o precisen. As axudas, cuxo importe depende da renda familiar, oscilarán entre os 1.500 e os 2.750 euros.

Requisitos 

Para poder solicitar estas axudas debedes cumprir unha serie de requisitos:

 • Estar matriculados no curso 2020/21 nun mínimo de 50 créditos
 • Se vos resta un número inferior de créditos, debedes estar matriculados como mínimo de 30 créditos
 • Que se trate de estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao,
 • Que o título se curse en calquera das universidades do Sistema Universitario Galego
 • Non podedes recibir esta axuda con anterioridade
 • A renda per cápita da unidade familiar non debe superior o importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2021 multiplicada por 1,50. 
Causas imprevistas derivadas da pandemia

A convocatoria establece tamén aqueles supostos que cobren os apoios: 

 • Orfandade absoluta
 • Situación de desemprego 
 • Falecemento dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar
 • Falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio
 • Enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún das ou os sustentadores principais da unidade familiar
 • Vítimas de violencia de xénero
 • Vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar

Ademais, como novidade este ano, introdúcese como causa sobrevinda tamén as xurdidas como consecuencia do Covid-19, como que algún dos sustentadores principais da unidade familiar estean en situación de desemprego, en Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) ou en calquera outra situación que supoña unha diminución económica ou laboral como consecuencia directa da pandemia.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia e, opcionalmente, poderanse presentar de forma presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Os prazos -que poden consultarse no DOG- varían en función do tipo de causa sobrevinda e do momento en que acontecese. 

Compartir

Revive a epopea da emigración galega con 'O charco de Ulises'

 • A obra poderase gozar este domingo 24 ás 18 horas (de España) a través do servizo de streaming do CDG, activando a ligazón https://videoplayers.tiivii.com/cdg
 • A trama discorre en paralelo á Odisea, xerando un diálogo co mito orixinal para tratar o fenómeno da nosa emigración cun marcado compoñente poético
21
Jan
2021
Ulises 3

Foi fai non tanto, aínda que en metade dunha pandemia o tempo volve á dimensión de relativo. Pero entón, en branco e negro, fai aínda menos dun século, Galicia comezou a esparcirse polo mundo, buscando, noutras terras, un lugar no que proseguir co seu relato. Unha epopea da nosa emigración que se converteu nun exemplo recorrente, ao que convén volver de cando en vez para comprender perfectamente o que somos. 

E isto é o que fai o Centro Dramático Galego, cuxa primeira produción da tempada, 'O charco de Ulises', revisa a Odisea desde a perspectiva da emigración galega, situando o clásico de Homero nun contexto transatlántico. 

Trátase dun espectáculo de gran formato dirixido por Santiago Cortegoso e Marián Bañobre, que discorre en paralelo á aventura do mito grego, xerando un diálogo con el para tratar o fenómeno da diáspora galega cun marcado compoñente poético. Ulises permanece errante durante dez anos pero a idea do regreso á patria non o abandona nunca. Así, a proposta cambia Ítaca por Galicia, Troia por Buenos Aires e o Mediterráneo polo Atlántico. Vascha a perder?

Para gozar dela só só tes que esperar a este domingo 24, ás 18 horas, cando poderedes visualizar o espectáculo a través do servizo de streaming  do CDG, activando a ligazón https://videoplayers.tiivii.com/cdg. A continuación haberá un coloquio (19.40 horas), que será retransmitido en directo.

Nesta charla, na que se poderá participar a través de chat de Facebook e Instagram, participarán, ademais dos membros do equipo de 'Ou charco de Ulises', Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral dá Emigración da Xunta de Galicia, e Fran Núñez, director do CDG, no marco da liña de colaboración emprendida entre os dous departamentos para difundir o teatro feito en Galicia nas comunidades galegas do exterior.

Ulises 1
Ulises 2
Ulises 4
Compartir

Os galegos retornados podedes solicitar xa a acreditación da vosa experiencia en sete cualificaciones profesionais

 • Este procedemento recoñece con carácter oficial e validez en todo o Estado a vosa experiencia profesional ou formación non formal
20
Jan
2021
Acreditaciones
Más de 14.000 gallegas y gallegos ya consiguieron una acreditación oficial a través de esta iniciativa.

Os galegos retornados que así o desexedes podedes solicitar xa a acreditación da vosa experiencia en sete cualificaciones profesionais a través da Consellería de Emprego e Igualdade, que acaba de abrir o prazo para inscribirse neste procedemento. 

A convocatoria para este ano inclúe un total de 1.209 prazas nas seguintes cualificaciones:

 1. Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
 2. En institucións sociais
 3. Servizos para o control de pragas
 4. Socorrismo en espazos acuáticos naturais
 5. En instalacións acuáticas
 6. Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural
 7. Vixilancia e seguridade persoal. 
Para optar a estas acreditacións, de carácter oficial e validez nacional, podedes inscribirvos, ata o próximo 11 de febreiro

A oferta deste ano responde, unha vez máis, ás principais necesidades ou demandas de acreditación derivadas das profesións que actualmente están a ser máis necesarias para facer fronte á pandemia. Non en balde, hai sectores nos que se multiplicou a demanda de persoal. 

Estas acreditación podedes facela valer no mercado laboral como certificados oficiais dos coñecementos e capacidades adquiridos a través de anos de experiencia. 

Galicia atópase á cabeza da formación certificable sendo pioneira en 2011 en impulsar o recoñecemento da competencia profesional a través do que se acreditaron xa a máis de 14.000 galegos

As cualificaciones que se convocan, na maioría dos casos, son actividades ou profesións que por normativa, debido a razóns de saúde e seguridade, e co obxectivo de garantir un bo servizo aos usuarios, esixen como requisito imprescindible para poder desempeñalas a posesión dun título o certificado de profesionalidade, que acredite a súa experiencia profesional.

CONSULTA AQUÍ TODA A INFOMACIÓN

Compartir

Se o estás pasando mal polo Covid e vives no exterior, Galicia non se esquece de ti

 • O Goberno galego convoca axudas económicas individuais por 2,7M€ para as familias galegas do exterior en situación de vulnerabilidade, en especial para as afectadas pola pandemia do coronavirus
19
Jan
2021
Solidaridad

A crise sanitaria provocada pola pandemia do Covid-19 derivou, como era previsible, nunha crise económica que afecta, de modo especial, a moitas países onde as circunstancias políticas e sociais provocan máis dificultades. Para todos eses galegos que vivides no exterior e que o estades pasando mal, existe unha liña de axudas pensada para que poidades cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención socio-sanitaria. Un programa que volve poñer en marcha o Goberno galego pensando, fundamentalmente, na situación derivada da actual pandemia de coronavirus.

Así, o venres 29 de xaneiro publicarase no Diario Oficial de Galicia a convocatoria destas axudas económicas individuais para familias galegas do exterior en situación de vulnerabilidade. Un programa que este ano consolida o incremento de exercicios anteriores alcanzando os 2.750.000 euros.

As axudas, dirixidas aos emigrantes galegos e aos vosos descendentes, están orientadas a facer fronte a situacións de escaseza de recursos provocadas por múltiples circunstancias, e en concreto nestes momentos polo Covid-19, e á falta de produtos imprescindibles, como os medicamentos, un feito preocupante para moitos galegos do exterior que superan os 60 anos.

Prazo de presentación de solicitudes 

O prazo para presentar a solicitude abrirase o 1 de febreiro, e permanecerá aberto ata o 22 de marzo. Este ano, os galegos que residides en Arxentina, Brasil e Uruguai veredes reforzadas as axudas dada a situación que está a provocar a nivel económico e social nos vosos países a pandemia.     

A convocatoria realízase en réxime de concorrencia non competitiva, e está dirixida aos emigrantes de orixe galega, e a determinados familiares residentes no estranxeiro, que acrediten atoparse en situación de alta precariedade económica.
 
O grao de dependencia, a gravidade das enfermidades e os seus tratamentos, os ingresos económicos, e a idade da persoa solicitante, así como as cargas familiares, son os criterios básicos de valoración. Poderedes ser beneficiarios destas subvencións aqueles que acreditedes a carencia de rendas, ingresos ou patrimonio suficientes para a subsistencia, cumprindo cos requisitos de necesidade estipulados en cada tipo de axuda.

Tipos de axuda

A convocatoria abarca sete tipos de axuda:  

 1. Por unidade familiar en situación de precariedade
 2. Por situación de dependencia ou enfermidade grave da persoa solicitante
 3. Por situación de dependencia ou enfermidade grave no seo da unidade familiar
 4. Por invalidez ou enfermidade permanente
 5. Por cobertura de medicamentos e tratamentos de enfermidades crónicas ou graves cando teñan un custo elevado
 6. Para as mulleres que sufran violencia de xénero
 7. Para paliar unha situación de desemprego na unidade económica familiar.  
Balance de 2020

En 2020 destináronse un total de 2,7M€ do seu orzamento para apoiar a case 8.000 familias galegas do exterior que se atopan en situación de vulnerabilidade económica e social, destacando o caso de Venezuela, onde se incrementaron as axudas económicas individuais pasando das 1.115 do 2019 ás 1.446 en 2020. 

No caso das axudas económicas individuais, a idade media da persoa solicitante o ano pasado foi de 77 anos, sendo persoas que se atopan de maneira habitual en situación de necesidade social. 

Compartir

200 MOZOS GALEGOS TERÁN ESTE ANO A OPORTUNIDADE DE GOZAR DUNHA BEME. TI PODES SER UN DE ELES!

 • Estas bolsas, promovidas polo goberno galego, ofrecen a posibilidade de volver a Galicia por centos de mozas da diáspora; a Asociación de Mozos Emigrantes, que este ano sumou 150 padriños para axudar aos bolseiros, é un bo exemplo do seu resultado
18
Jan
2021
Asociación Jóvenes Emigrantes 1

Aquellas imágenes en blanco y negro de miles de gallegos embarcando en enormes buques que ofrecían un futuro tan incierto como cargado de la esperanza que provoca lo desconocido, cobran hoy el color de lo moderno. De la juventud de la diáspora, heredera de una historia que, en muchos casos, quiere volver a sus raíces.

Es el caso de los cientos de jóvenes gallegos que, hasta la fecha, han retornado a Galicia gracias a las becas BEME, una iniciativa puesta en marcha por el gobierno gallego para cursar en alguna de las tres universidades de la comunidad los estudios de post grado.

Hasta la fecha, y desde su puesta en marcha en 2017, estas becas han ofrecido la posibilidad de volver a casa a 800 jóvenes gallegos esparcidos por el mundo. Una cifra que, en breve, se verá ampliada hasta alcanzar el millar. Porque en los próximos días se abrirá una nueva convocatoria de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior –BEME en su acrónimo al nombre original en gallego-.

En esta ocasión, las becas ofertarán 200 plazas, su tope hasta la fecha después del centenar ofertado en 2017, cifra que se volvió a repetir en la convocatoria de 2018, mientras que en 2019 el número se amplió a 150. Además, en los dos últimos ejercicios se ofertaron otras 200 plazas de FP, que han permitido traer de vuelta a Galicia a cientos beneficiarios que, en muchos casos, retornaron acompañados de sus familias.

Un buen ejemplo de todo esto es la Asociación de Jóvenes Emigrantes, creada en 2019 para acompañar a estos becarios en su proceso de retorno a casa, y que ha tenido un crecimiento exponencial.

En mayo éramos dos personas. Luego, ocho. Ahora ya somos quince”, relata con la emoción propia de cualquier comienzo María Belén Rosbier, becaria de la primera convocatoria y presidenta de la Asociación.

150 padrinos de becarios

Un aumento de número de implicados que ha tenido, también, su reflejo en las distintas iniciativas potenciadas, incluso, en época de Covid. Así, este último año, desde la asociación se puso en marcha un programa de padrinos para impulsar, de modo personal y directo, esa tarea de acompañamiento.

La propuesta sumó 150 voluntarios, el 95% de ellos ex becarios, que se convirtieron así en padrinos de los estudiantes de la última promoción, ejerciendo esa labor, tan sencilla y complicada a la vez, de acompañar a quien vuelve a casa.

“El objetivo es ofrecer la experiencia y el conocimiento de alguien que haya pasado por el mismo proceso que tú. Los trámites son muy específicos”, relata Belén, en referencia a las homologaciones de estudios universitarios o de permisos de conducir, o a la incorporación práctica al mercado laboral.

Asociación Jóvenes Empresarios 2
Asociación Jóvenes Empresarios 3

Ante la buena acogida de esta red de padrinos, la Asociación tuvo que poner freno a la entrada de nuevos voluntarios a partir de marzo, rehaciendo el organigrama para tratar de ser más eficientes y atender esa ingente demanda de retornados que quieren ayudar al que retorna.

Una ‘yincana BEME’

El ‘apadrinamiento’ cubre, así, uno de los principales objetivos de la Asociación. El otro, expone Belén, pasa por “ampliar nuestra influencia territorial”. Para ella, se había planificado una yincana para becarios en Santiago. “La idea era darles pistas para descubrir distintos lugares de la ciudad, que les llevaban a otras pistas. De este modo, socializaban, jugaban y conocían Santiago”, detalla.

El Covid, sin embargo, se llevó por delante la prueba original, pero no la idea. La yincana se celebró online, a través de las redes sociales.

De este modo, como cuenta Belén, se siguieron “creando lazos que favorecen la integración social en Galicia de los beneficiarios de estas becas BEME, y de otros jóvenes del exterior que decidan venir a la Comunidad a continuar su formación”.

¡VEN A GALICIA A HACER TU MÁSTER!

Compartir

Se buscas traballo en Galicia, estes son os nichos de emprego máis activos

 • Atención sanitaria, limpeza industrial, xestión de chamadas, loxística, educación, industria farmacéutica e empresas TIC son os sectores con máis posibilidades na 'nova normalidade' marcada polo Covid-19
 • Estas áreas poden ser de interese para galegos que retornastes e buscades iniciar unha aventura empresarial ou conseguir un emprego
13
Jan
2021
Blogging

"A crise é a mellor bendición que pode sucederlle a persoas e a países, porque a crise trae progresos". A frase, de Albert Einstein, podería resumirse no tan manido devandito de que toda crise leva unha oportunidade. Ou, polo menos, e como neste caso, novas opcións de traballo en función da oferta existente, marcada, neste caso, pola 'nova normalidade' que trouxo aparellada a pandemia do Covid-19. 

Neste escenario, o goberno galego ten elaborado unha completa listaxe que analiza os nichos de mercado con maior proxección na nosa terra, e nos que o emprego se mostra máis activo. Entre estes, destacan as novas tecnoloxías aplicadas á sanidade, ao comercio electrónico, ás cadeas de montaxe industrial e á ciberseguridad. A educación, a atención domiciliaria da dependencia e a loxística ou a consultoría informática consolídanse tamén como nichos de emprego a pesar da crise sanitaria, que está a repercutir de maneira negativa noutros sectores da economía galega vinculados co comercio, o turismo ou a hostalería. 

Por tanto, as mencionadas áreas poden ser de gran interese para aqueles galegos que retornastes e buscades iniciar unha aventura empresarial ou conseguir un emprego.

Unha ducia de sectores con incrementos na Seguridade Social 

A situación de 'nova normalidade' fixo que unha ducia de sectores estean a demandar perfís concretos de traballadores e incrementasen nos últimos meses de ano as cifras de afiliacións á Seguridade Social con respecto a 2019. Trátase das actividades sanitarias, emprego público, educación, sector automobilístico, limpeza industrial e de edificios, actividades administrativas na xestión de chamadas, Tics, dependencia, telecomunicacións, servizos técnicos de enxeñería, loxística e distribución e da industria farmacéutica

Algunhas destas actividades xa viñan destacadas polo seu dinamismo na Guía de ocupacións con mellores perspectivas de emprego elaborada polo Observatorio de Emprego de Galicia, antes do Covid-19. Como a atención á saúde, na que xa se subliñaban as boas perspectivas de emprego para médicos de familia, persoal farmacéutico e técnicos en emerxencias sanitarias; ocupacións cualificadas ben situadas no mercado de traballo galego e que, pola influencia da covid, ven incrementada a súa presenza. 

Os novos retos tecnolóxicos vinculados á sanidade apuntan cara a futuras necesidades de técnicas e técnicos data scientist (para orientar as decisións para partir da análise de enormes cantidades de datos) e desarrolladores de apps (dirixidas á mellora da atención aos pacientes). 

Logística
Nuevas tecnologías
Enfermera
Emprego público, automóbil, limpeza e informática

A oferta de emprego público impulsada polo propio goberno galego está a dinamizar tamén o mercado neste ámbito. Existe demanda crecente de profesionais ligados á educación. O menor aforamento nas aulas e a rotación de profesorado esixe de maior número de docentes e maior esixencia no uso de innovacións educativas. 

As afiliacións no último trimestre do ano evidencian, por outra banda, un incremento traballadores no sector do automóbil, sobre todo na provincia de Pontevedra, onde se demandan para traballos de enxeñería e ensamblaxe nas liñas de produción. Neste campo existen  perfís emerxentes, como persoal técnico en robótica e en diagnóstico por imaxe.

Tanto as actividades relacionadas coa limpeza, cos traballos de recollida e eliminación de residuos e a desinfección ven impulsadas, do mesmo xeito que as  actividades administrativas vinculadas á xestión de chamadas polo estímulo do comercio en liña. 

Tics, actividades de programación e consultoría informática atopan tamén un oco, animadas polo auxe do teletraballo e da ciberseguridad. A provincia da Coruña concentra neste caso un gran dinamismo con 2 de cada 3 novos empregos rexistrados no sector que, por outra banda, segue demandando perfís emerxentes en materia de big data, desarroladoras e desarrolladores de aplicacións de realidade virtual ou traffic márketing product manager, cuxa misión é xerar tráfico web dentro da xestión dun plan de medios dixital.

Dependencia, servizos sociais relacionados coa atención en institucións e a domicilio crean emprego. Tamén as telecomunicacións, os servizos técnicos de enxeñería e a loxística e distribución, esta última moi vinculada co estímulo do comercio en liña e o auxe das entregas de comidas a domicilio. 

Existe outro grupo de actividades cunha tímida evolución positiva no actual escenario de crise sanitaria como a industria farmacéutica, a industria química, a investigación e desenvolvemento, as actividades de seguros e a industria do papel

Lugar de trabajo
Compartir

'Memorias dun neno labrego' cumpre 60 anos como referente da literatura da nosa terra

 • A obra mestra de Xosé Neira Vilas publicouse en Buenos Aires en xaneiro de 1961 e revalidou o seu posto entre as dez publicacións máis vendidas por Galaxia en 2020
11
Jan
2021
Memorias dun neno labrego
Es el libro gallegomás traducido y editado.

 

Memorias dun neno labrego, obra mestra de Xosé Neira Vilas, acaba de cumprir 60 anos. E faio manténdose como referente da literatura da nosa terra. Unha obra que, como destacaba o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez no acto conmemorativo, representa "o orgullo pola lingua e a querenza pola literatura desde a infancia", o que lle permitiu converterse na obra máis lida e traducida da literatura galega, best seller e símbolo universal.

 

Durante o acto -que tamén contou co presidente da Fundación Neira Vilas, Fernando Redondo; do presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, e do presidente da Editorial Galaxia, Antón Vidal- destacouse a vixencia dunha obra que segue presente nas escolas e centros de ensino e entre os centos de lectores que aínda hoxe segue cultivando en todo o mundo.

Neste sentido, a novela suma 35 edicións e máis de 700.000 exemplares, e foi traducida a idiomas como o alemán, o sueco, o romanés, ucraíno, búlgaro, o esperanto, o checo, o maya ou o ruso e á súa edición en Braille, o que o converten no libro escrito en galego máis traducido e editado.

Herdanza artística

Deste xeito, seis décadas despois da súa publicación e un lustro desde a morte de Neira Vilas, Memorias dun neno labrego -que saíu da imprenta da editorial Follas Novas de Buenos Aires en xaneiro de 1961- segue revalidando o seu posto entre as dez obras máis vendidas en 2020 pola Editorial Galaxia. Ademais, numerosas adaptacións e iniciativas sociais, editoriais, teatrais, audiovisuais, musicais e pictóricas configuran e completan o universo Balbino, a herdanza artística do autor de Vila de Cruces máis universal.

Compartir

Galicia estrea un Ano Santo que se prolongará ata 2022: vascho a perder?

 • O acto de inicio do Xacobeo foi seguido por máis de 1,5 millóns de persoas en 33 países de todo o mundo
07
Jan
2021
Xacobeo

 

Hai xusto unha semana Santiago abría as súas portas a todas as xentes do mundo para comezar as celebracións do esperado Ano Santo que, nesta ocasión, e como consecuencia da crise sanitaria provocada polo Covid-19, prolongarase dous anos de modo excepcional

Este é un dos 'Xacobeos' máis esperados dos últimos anos, dado que se produce ao final do período máis longo da cadencia de celebración destes xubileus, 11 anos. Ademais, chega no medio dunha pandemia mundial e nel repousan as esperanzas non só de quen, movidos pola fe, farán o Camiño para obter a indulxencia, se non daqueles sectores económicos afectados polo coronavirus, que confían nunha reactivación.

 

As expectativas derivadas deste ano Santo póñenas de manifesto as cifras do acto de inicio do Xacobeo, seguido por máis de 1,5 millóns de persoas en 33 países de todo o mundo

 

O maior número de seguidores do evento produciuse a través das redes sociais oficiais de Turismo de Galicia e Camiño de Santiago, a través das que se conectaron 1,4 millóns de persoas. Os contidos audiovisuais publicados nestas redes suman xa preto de 1,7 millóns de reproducións que conseguiron máis de 25 mil likes.

Ademais, o documental especialmente creado para a ocasión e que serviu de peche para o acto de apertura do Xacobeo, a cargo de Carlos Núñez, xa leva acumuladas preto de 80 mil reproducións ata o momento nas canles de Youtube da Xunta de Galicia e Turismo de Galicia.

 

A estratexia de distribuír o evento de apertura da Porta Santa a través das novas tecnoloxías permitiu así que a emisión en liña recibise comentarios procedentes de moitos puntos de España, Italia, Polonia, Xapón, Estados Unidos, Chile ou Arxentina, entre outros moitos países.

 

O inicio do Xacobeo puido seguirse en directo a través das pantallas situadas na praza do Gran Sablón en Bruxelas, en Dublín, na praza do Doumo en Milán, a que se situou na Catedral de Pistoia, na Haia ou en Buenos Aires.

Ademais, o acto foi difundido polas máis de 350 asociacións de Amigos do Camiño de Santiago e os 150 centros galegos repartidos polos cinco continentes, así como polos centros culturais da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento ( AECID), que tamén colaboraron na difusión do acto, o que permitiu que miles de persoas coñecesen en directo a prórroga do Ano Santo ata 2022.

Xacobeo 2
Xacobeo 3
Compartir

As oficinas de asesoramento acompañaron a 3.500 familias galegas durante a súa volta a casa en 2020

 • Cada ano sodes máis os galegos que regresades tras unha etapa ou incluso toda unha vida no estranxeiro. Desde finais de 2019 tedes á vosa disposición un servizo de acompañamento integral que busca facilitarvos o retorno a Galicia
06
Jan
2021
Familia retorno

 

Cada ano sodes máis os galegos que decidides regresar a Galicia tras unha etapa ou incluso toda unha vida no estranxeiro. Durante o 2019, último ano completo de rexistros, preto de 7.000 familias volveron á nosa terra para continuar aquí os seus proxectos vitais. Moitas delas contan desde o último exercicio coas facilidades que ofrecen as novas Oficinas Integrais de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, impulsadas polo Goberno galego nas cidades de A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo, e Santiago de Compostela, onde se ampliaron e mellorado as instalacións trasladándoas ao Edificio do Xacobeo.

 

Ao longo do último ano, estas oficinas asesoraron a un total de 3.442 familias, interesadas en coñecer tanto as liñas de apoio que ofrece a Xunta para facilitar o seu regreso, como as canles existentes para homologar estudos, simplificar a tramitación da documentación persoal e a presentación de solicitudes de subvencións e prestacións. 

 

E é que son moitas as dificultades que vos adoitades atopar na volta a casa. Para afrontalas e solucionalas, estas oficinas ofrecen encárganse de informar e asesorar, explicando os programas dirixidos á diáspora, comunicando os temas relacionados con educación, formación, laboral e social, e mesmo, no caso dos familiares con outra nacionalidade, asesorando no campo da estranxeiría e ofrecendo apoio continuo, tanto presencial como telemático.

Así pois, nestas oficinas atoparedes persoal cualificado para resolver as vosas dúbidas e orientación non só á hora de facer trámites, senón tamén para o acceso ao mercado laboral ou para coñecer as distintas axudas ou prestacións ás que podedes optar ou tedes dereito.

Máis de 12.000 consultas

Durante o ano pasado realizáronse nas oficinas 12.369 consultas, das cales 2.255 estaban relacionadas con temas educativos (escolarización de menores, formación regrada, formación para o emprego, homologación de estudos...); 5.659 tiveron que ver con temas sociais como asistencia sanitaria, autorizacións de residencia, axudas económicas, prestacións ou vivenda; 2.912 estaban relacionadas con temas laborais como información achega do emprego por conta allea ou axudas ao autoemprego; e 1.543 gardaban relación con outros trámites. 

Por provincias, A Coruña tivo 8.441 consultas; Pontevedra concentrou un total de 2.153; en Ourense contabilizáronse 1.078; e en Lugo houbo 697. 

COÑECE A TÚA OFICINA E PONTE EN CONTACTO CON ELA
Compartir

Máis de 700 familias galegas recibiron axuda en 2020 na súa volta a casa

 • O programa de apoios extraordinarios facilita facer fronte aos gastos que todo viaxe de retorno leva aparellados, beneficiando nesta ocasión a galegos de ata 38 países diferentes
04
Jan
2021
Familia retorno 2

A crise do coronavirus tivo consecuencias económicas en miles de familias galegas, entre as que poida que vos atopedes algún de vós, emigrantes retornados que acabades de volver á nosa terra.

Neste sentido, só o ano pasado máis de 700 familias galegas volvestes a casa contando para iso co apoio do programa de axudas extraordinarias, unha iniciativa que cada ano fomenta o goberno galego e que hoxe, máis que nunca, impulsouse para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, que derivou nunha crise social e económica que afecta en maior medida aos retornados e á súa inserción socio–laboral.

Este programa destínase a emigrantes retornados e ás súas familias, sempre que regresásedes  a Galicia desde o exterior nos últimos dous anos, e que necesitedes apoio para facer fronte aos gastos extraordinarios derivados que todo retorno levado aparellados.

O obxectivo é facilitarvos o proceso de acompañamento, incluíndo para iso un complemento de 1.000 euros para as familias por cada fillo menor de idade ata o segundo, e de 1.500 para o terceiro e sucesivos.

Durante o último ano presentáronse máis de 900 solicitudes, aprobándose un total de 709. Por países, no continente americano destacan Venezuela, Arxentina e Brasil; mentres que en Europa figuran na cabeza o Reino Unido, Suíza e Alemaña. Como dato relevante, viuse reducido de maneira importante o número de retornados procedentes de Venezuela que demandaron estas axudas, aumentando número de galegos procedentes de Arxentina. En total, presentáronse a estas axudas galegos de 38 países de todo o mundo.

Podedes optar a estes apoios todos os descendentes por consanguinidade dunha persoa galega e nada na comunidade autónoma. Ademais, sodes tamén beneficiarios do programa os galegos, ou aqueles que esteades casados cun galego/a –ou teñades unha relación análoga a esta-, sempre que volvésedes á vosa terra nos últimos dous anos.

Compartir