• O bono ascende ata os 250 euros mensuais e busca facilitar á poboación de entre 18 e 35 anos o pago da renda da súa vivenda habitual
01
Jul
2022

As galegas e galegos retornados poderán beneficiarse das axudas de 250 euros ao mes do Bono de aluguer mocidade aberto desde este venres, 1 de xullo. O programa, que se convoca este ano por primeira vez, está dirixido para facilitar aos mozos retornados de entre 18 e 35 anos o pago da renda da súa vivenda habitual. 

Cun orzamento total de 22,8 millóns de euros a dividir entre este ano e 2023, as e os inquilinos menores de 36 anos, con ingresos regulares e que non superen os 24.318,84 euros poderán acceder a unha axuda mensual de 250 euros -sempre que esa contía non supere o importe do arrendamento- durante un período de 2 anos.

Con esta axuda espérase chegar a preto de 3.8000 mozas e mozos galegos. Ademais, no esforzo da Xunta por apoiar no pago da renda de aluguer a determinados cidadáns e cidadás, no mes de xullo tamén se convocará o bono de aluguer social, un programa dirixido aos colectivos máis vulnerables da Comunidade e grazas ao que o Goberno galego seguirá asumindo o 100% do custo do arrendamento das persoas beneficiarias.

Ademais, por primeira vez, prevese a posibilidade de incrementar nun 20% o importe máximo da renda de aluguer e, por tanto, do bono -ata chegar aos 660 euros mensuais- cando a unidade de convivencia estea composta por 5 ou máis persoas. Tamén se aplicará leste mesma porcentaxe se unha ou un dos membros da unidade familiar precisa dunha vivenda adaptada.

Compartir