• Liderado por Boeing, este proxecto, que aspira a facer da nosa terra un referente internacional na materia, desenvólvese no marco da Civil UAVs Initiative impulsada o goberno galego
24
Sep
2020
Dron aeropuerto
Foto: Gradiant

Nos últimos anos os drons incorporáronse cada vez máis ás nosas vidas, tanto para o lecer como para o seu uso en centos de negocios e empresas. De feito, en España existen actualmente máis de 4.600 operadores de vehículos aéreos non tripulados, segundo datos de a Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Que o seu emprego protagoniza un novo nicho de mercado non é ningún secreto, e é que se xa están a ser utilizados para actividades de vixilancia, prevese que o seu uso esténdase a o sector primario ou ao ecosistema de as cidades intelixentes; con todo, para dar soporte a este uso é crucial abordar a seguridade e xestión do tráfico aéreo en espazos compartidos por distintos tipos de aeronaves, tanto tripuladas como non tripuladas.

Galician SkyWay céntrase precisamente nesta problemática: o proxecto aborda os problemas técnicos actuais e futuros que se poden expor nun escenario no que drons e avións non tripulados teñan unha alta implantación.

Cun investimento total de case 10 millóns de eurosGalician SkyWay está liderado por  Boeing Research & Technology Europe (BRTE)e desenvólvese no marco de a Civil UAVs Initiative impulsada pola Xunta de Galicia, un claro exemplo da aposta decisiva pola cooperación público-privada no sector aeroespacial, baixo fórmula de Compra Pública Innovadora. No proxecto participan empresas tecnolóxicas punteiras do Polo Aeroespacial galego como son Gradiant, TelevésCentum  R& T e  INTA, está última encargada da realización de ensaios de voo que levan a cabo no centro CIAR, que se atopa localizado en Rozas (Lugo). Adicionalmente, outras dúas empresas relevantes forman tamén parte do proxecto como son ENAIRE e Soticol.

Dron helicoptero
Vista aérea
Consolidación como centro de referencia a nivel internacional

Galician SkyWay encara a súa recta final este ano 2020 dando os pasos necesarios para consolidarse como referente internacional en materia de seguridade aérea. Estes viñéronse realizando varios ensaios de voo e probas de campo para validar o correcto funcionamento dalgunhas das tecnoloxías desenvolvidas dentro do proxecto. As probas realízanse no aeródromo de Rozas (Lugo), onde nestes momentos a compañía Boeing ultima os preparativos do seu proxecto de seguridade aérea.

A contribución da multinacional aeronáutica contribúe a consolidar o CIAR como un referente a nivel mundial na experimentación, simulación, ensaios en voo, validación e mesmo pre-certificación e certificación de tecnoloxías no ámbito dos avións non tripulados.

Neste marco, o director de estratexia e desenvolvemento de negocio de Boeing Research & Technology Europe, Eduardo Carrillo, subliña que o proxecto, en colaboración cos seus socios galegos, é un exemplo de colaboración público-privada e un éxito desde o punto de vista tecnolóxico. Segundo o responsable de Boeing, a Civil UAVs Initiative, en combinación coas instalacións do CIAR, proporciónalles unha oportunidade singular para avanzar en tecnoloxías relevantes para a integración de sistemas autónomos no espazo aéreo compartido.

Simulador aéreo
Resultados acadados

Como resultado desta colaboración instalouse un laboratorio de simulación de continxencias en voo para UAV, que supón unha importante contribución ao equipamento do CIAR, fortalecendo a súa competitividade como infraestrutura científico-tecnolóxica para o I+D+i. Neste laboratorio despregouse unha infraestrutura de simulación para a realización de probas de diferentes solucións de Detect and Avoid (Detectar e evitar). Tamén levou a cabo o primeiro desenvolvemento dun sistema de continxencias para UAV totalmente autónomo en voo que permite avaliar as alertas identificadas polos diferentes sistemas de continxencias de abordo e tomar a decisión máis adecuada segundo os criterios adoptados en cada caso seguindo diferentes requisitos de seguridade, operacionales ou de misión.

Así mesmo, e entre as actuacións realizadas: 

  • Desenvolveuse un sistema de navegación alternativo á navegación convencional con sinais GNSS (Global Navigation Satellite System)
  • Desenvolveuse unha infraestrutura HW/ SW experimental facilmente adaptable a calquera dron que permite a toma simultánea e sincronizada de imaxes capturadas desde diferentes sensores de visión e inerciales con alto grao de sincronización
  • Propuxéronse para patente unha serie de ideas novas para a prevención e mitigación do risco #ante unha continxencia que implique un descenso incontrolado, así como un protocolo de actuación
  • Desenvolveuse unha metodoloxía de cálculo de traxectorias seguras para a aterraxe de emerxencia en UAV de á fixa en caso de perda de motor
  • Implementouse unha nova solución ao problema da perda de comunicacións durante o voo que implica a integración de diferentes equipos embarcados e en terra, así como dun sistema de sincronización de mensaxes entre o UAV e a estación de terra, que permite coñecer en todo momento a calidade do sinal e replicar a toma de decisións da aeronave en terra baixo diferentes circunstancias de continxencia, acoutando en todo momento a incerteza

 

Por último, definiuse unha nova interface cun sistema de control de tráfico proporcionado por Enaire, entidade pública empresarial que xestiona a navegación aérea en España, para proporcionar datos de continxencia en voo aos controladores, por exemplo a traxectoria prevista e a incerteza asociada, e permitir así que estes poidan tomar mellores decisións á hora de coordinar o tráfico circundante en caso de posibles continxencias en voo de UAV e desenvolvéronse técnicas de detección de ciberataque na rede de comunicacións dos UAV. Durante os meses de xuño e xullo levaron a cabo voos de ensaio coas plataformas do Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ( INTA) nas instalacións do CIAR.

Compartir