• O obxectivo é garantir a súa formación inicial no Sistema Universitario da nosa terra e noutras entidades do sistema galego de I D i
22
Sep
2020
Laboratorio investigadora

Se o pasado mes era o programa Principia o que permitía a incorporación de máis dun centenar de investigadores a distintos centros de coñecemento e institucións da nosa terra, esta vez é a Axencia Galega de Innovación ( GAIN) a que reforza a aposta pola captación de talento galego tras formalizar 100 contratos predoctorales para científicos que desenvolverán o seu labor de investigación nas tres universidades da nosa terra.

Galicia segue así potenciando o seu sistema de I+D+i, dotándoo de estabilidade e impulsando a súa excelencia. Esta vez, son máis de 8 millóns de euros destínanos ao financiamento deses contratos ata o ano 2023

O obxectivo pasa impulsar a formación de persoal investigador desde as súas etapas iniciais, comezando pola preparación da tese doutoral, e contribuíndo a que o sistema galego alcance unha dimensión dos seus recursos humanos de investigación comparable a outros países europeos.

Tipos de contratos
  • Dos 100 contratos predoctorales concedidos, 57 correspóndense coa modalidade A. Estas axudas -dotadas con 25.000 euros anuais por contrato- están enfocadas a potenciar as traxectorias de investigación vinculadas a áreas estratéxicas para mellorar a competitividade, o crecemento económico e o emprego sostible a través da innovación.

  • As 43 axudas restantes -cun importe de 22.900 euros anuais por investigador- correspóndense coa modalidade B, que busca garantir a representación de todas as ramas do coñecemento, establecendo no ámbito das universidades do SUG un número de prazas para aquelas áreas que se atopan con máis dificultades de encaixe directo nos sectores produtivos, pero que resultan fundamentais para o crecemento sostible dunha economía baseada no coñecemento.

Todos estes contratos inclúen, en caso de solicitarse, estadías de tres meses de duración no estranxeiro cun importe complementario de ata 6.000 euros

Por universidades, do total de contratos, 20 formalízanse coa Universidade da Coruña (UDC), 52 coa Universidade de Santiago de Compostela (USC) e 18 coa Universidade de Vigo (UVigo). A maiores o resto dos contratos serán coa Fundación Biomédica Galicia Sur (1), co Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC (3), coa Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (4) e coa Fundación Profesor Novoa Santos (2).

Compartir