• Ata o 16 de novembro tes aberto o prazo de solicitudes para os apoios de emerxencia social, centrados en atender situacións sobrevindas de carácter extraordinario
12
Nov
2020
Solidaridad

Se es galego, resides no exterior e atravesas un mal momento, este programa interésache. Aínda estás a tempo de solicitar unha da denominadas axudas de emerxencia social, que cada ano promove o Goberno galego para os residentes no exterior que, por motivos diversos, atópense nunha situación de especial dificultade

O programa busca facer fronte ao complexo escenario que se está producindo en moitos países como consecuencia da actual pandemia do Covid-19. Para iso, conta cun orzamento de 200.000 euros que se poderá triplicar no caso de que sexa necesario.

Así, e co obxectivo de que ninguén que o necesite quede fose, o prazo de solicitudes aínda está aberto. Tes até o vindeiro luns 16 para solicitar a túa axuda.

Que cobre a axuda
  • Situacións de marxinación social ou dun elevado grao de dependencia.
  • Contextos derivados da perda, inadecuación ou dotación básica da vivenda habitual ou familiar.
  • Problemas perentorios referidos á alimentación, vestido, educación e outros similares.
  • Situacións derivadas de problemas sanitarios graves.
  • Situacións sobrevindas derivadas de graves catástrofes naturais ou outras causas que provoquen a perda ou grave deterioración da vivenda habitual e do enxoval.
Beneficiarios
  • Emigrantes galegos e os seus fillos que posúan a condición de persoas galegas residentes no exterior.
  • Excepcionalmente, para o caso de ter que realizar unha viaxe as persoas ás que se refire este punto e que non poidan valerse por si mesmas, tamén poderá ser beneficiaria unha acode acompañante.
Requisitos
  • Ter rendas ou ingresos insuficientes.
  • Contar cun patrimonio insuficiente.
  • Acreditar razóns de carácter social, sanitario ou asistencial de situacións sobrevindas nun tempo próximo ao da solicitude (como máximo nos últimos doce meses) e que requiran dunha actuación urxente ou da necesidade de realizar a viaxe por mor desta razón.

AÍNDA ESTÁS A TEMPO: SOLICITA AQUÍ A TÚA AXUDA!

Compartir