• O goberno galego amplía ata o próximo 30 de outubro o prazo de solicitude de axudas a quen volveses a Galicia impulsando unha nova iniciativa empresarial durante os dous últimos anos
02
Oct
2020
retornar emprender Galicia

A Secretaría Xeral dá Emigración acaba de ampliar o prazo de solicitude de as  AXudas ao Retornado Emprendedor. A prórroga prolonga ata o 30 de outubro o período para solicitar estes apoios co obxectivo de chegar ao maior número posible de emprendedores galegos que retornásedes nos últimos dous anos á nosa terra impulsando desde aquí o voso negocio. Deste xeito, facilítase a posibilidade de acceder ao programa nun contexto complicado marcado pola actual crise sanitaria.

Ata o momento, xa se superaron as 70 solicitudes, polo que a ampliación abre a porta tamén ao incremento do orzamento destinado a un programa que este ano xa multiplicaba por dous o seu orzamento inicial, chegando aos 400.000 euros.

Esta liña permitiu ata a data a posta en marcha de máis de 200 novos negocios empresariais. Dirixida a emprendedores rexistrados como autónomos, sociedades mercantís e laborais, e cooperativas de traballo, prioriza o emprego feminino e a implantación dos negocios no rural, podendo chegar a recibir cada persoa beneficiaria ata 8.000 euros.

A LIÑA PRIORIZA O EMPREGO FEMININO E A IMPLANTACIÓN DO NEGOCIO NO RURAL, CON 1.000 E 2.000 EUROS MÁIS DE AXUDA EN CADA CASO

Así, as axudas están dotadas dunha contía fixa de 5.000 euros para cada persoa retornada emprendedora, que poderá incrementarse en 1.000 euros máis se se trata dunha muller, e noutros 2.000 se, ademais, o negocio establécese nun concello rural.

Para conseguir unha destas axudas, os solicitantes deberán achegar un plan de negocio empresarial que conte con un informe de viabilidade económica e financeira de entidade independente, entre os cales figuran a unidade de Galicia Emprende e as e os axentes de emprego e desenvolvemento local, segundo recóllese nas bases da convocatoria.

Retorno nos dous anos anteriores

A este programa da Xunta de Galicia poderán acollerse os galegos de nacemento, os seus cónxuxes ou persoas cunha unión análoga á conxugal e os descendentes das persoas galegas e nadas en Galicia que, residindo fóra de España, establézanse na Comunidade Autónoma galega.

Os solicitantes deberán, ademais, estar en posesión da nacionalidade española antes do seu retorno a España, que debeu producirse desde o 1 de xaneiro de 2018. Deberán residir e exercer a súa actividade laboral ou profesional en Galicia e non ser beneficiarios desta axuda para a mesma actividade en anteriores convocatorias.

En caso de tratarse de persoas traballadoras autónomas ou por conta propia ou socias traballadoras de sociedades laborais, mercantís ou de cooperativas de traballo asociado, deberán ser titulares dun negocio ou explotación ou formar parte dunha sociedade civil ou comunidade de bens constituída previamente á presentación da solicitude de subvención e estar dada ou dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidad do colexio profesional que corresponda con anterioridade á presentación da solicitude.

SOLICITA AQUÍ A TÚA AXUDA!
Compartir