• A través do programa 'Retorna Mocidade' o alumnado recibirá 6.500€ de apoio económico para a viaxe, o aloxamento e o manutención durante o próximo curso 22-23
28
Jul
2022

Galicia convoca este ano un total de 54 bolsas para a mocidade do exterior co fin de que cursen na nosa terra estudos de Formación Profesional de nivel básico. O Goberno galego ha dado o visto e prace a unha orde de axudas para a que se destina un total de 351.000€ para o próximo curso académico 2022-23. 

As bolsas, dotadas con 6.500€ cada unha delas, inclúen a viaxe desde o país de orixe, o aloxamento e manutención en Galicia e a subscrición dun seguro médico de ser o caso. Os beneficiarios recibirán un primeiro pago de 3.700€ no primeiro trimestre do curso (co único requisito de estar matriculado) e un segundo pago de 2.800€ no segundo trimestre da formación. Neste caso o alumno ou alumna deberá aprobar o 70% dos módulos cursados no primeiro trimestre.

Esta medida, incluída dentro da Estratexia Galicia Retorna posta en marcha polo Goberno galego, busca incentivar o retorno dos galegos e galegas do exterior, non só dos emigrados, senón tamén dos seus descendentes, favorecendo a súa incorporación e a dos seus fillos e fillas nos centros de formación profesional da comunidade así como o acceso ao mercado laboral. Enmárcase, ademais, no paquete de accións deste tipo desenvoltas ata o momento como son as bolsas para cursar estudos de FP de grao Superior e as Bolsas de Excelencia para a Mocidade Exterior (BEME), estas últimas da Secretaría Xeral dá Emigración. 

Centros de formación e requisitos de acceso

As 54 bolsas van destinadas a cursar formación específica básica de Albañilería e fontanería no Centro Integrado de Formación Profesional Someso, na Coruña; e de Fontanería, calefacción, electricidade e telecomunicacións nos CIFP Universidade Laboral (Culleredo) e no Ferrolterra (Ferrol), a razón de 18 prazas en cada centro. A convocatoria -en réxime de concorrencia competitiva- está dirixida á cidadanía galega residente no exterior que cumpra unha serie de requisitos como ser menor de 40 anos, posuír a nacionalidade española, acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude

Ademais, é necesario ser emigrante nada ou nado en Galicia ou residir en Galicia de maneira continuada durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar, ou ser descendente por consanguinidade dunha persoa que cumpra algunha destas condicións e nacer no estranxeiro. 

Comisión de valoración

Dado que as bolsas concédense en réxime competitivo, haberá unha comisión de valoración que examinará as solicitudes presentadas e avaliará os méritos acreditados ata un máximo de 25 puntos segundo o baremo establecido.

Deste xeito, a vinculación con Galicia suma ata 15 puntos distribuídos a razón de ata 15 puntos por ser nada ou nado en Galicia ou que residise de maneira continuada nesta Comunidade durante dez anos antes de emigrar; 10 puntos para persoas nadas no estranxeiro, pero fillas e fillos de emigrante nada ou nado en Galicia, e 5 puntos para outras persoas descendentes dunha ou dun emigrante nado en Galicia. A acreditación de experiencia laboral relacionada coa praza suma 5 puntos e a acreditación de formación relacionada coa praza outros cinco puntos. 

Tras a súa aprobación por parte do Consello da Xunta, a orde publicarase no Diario Oficial de Galicia, e os interesados e interesadas dispoñerán de 45 días de prazo para formalizar as solicitudes.

Compartir