• A nosa terra reforza a súa aposta por un sector á alza e crea máis do 20% das empresas biotecnolóxicas nadas en España durante o último ano
30
Aug
2022

O ecosistema biotecnolóxico de Galicia continúa un ano máis na cima. E faio competindo con comunidades autónomas con maior músculo económico e cunha arraigada tradición no sector emprendedor vinculado ás ciencias da vida. Galicia é xa fixa no podio anual das comunidades autónomas bioemprendedoras. Foi en 2018, cando se situaba en terceira posición. En 2019 empolicábase ao segundo posto, obtendo a hipotética medalla de prata, do mesmo xeito que o conseguiu en 2020 e agora, de novo, en 2021. Galicia é a segunda comunidade autónoma que máis empresas creou durante o pasado exercicio: nove en total. Cataluña aparece en primeiro lugar, con 14 firmas. E tamén segunda, empatada coa comunidade galega, está País Vasco, con nove compañías creadas. Todos estes datos aparecen no Informe Asebio 2021, presentado recentemente e elaborado pola Asociación Española de Bioempresas.

O estudo anual da patronal das empresas biotecnolóxicas de España valora que “Galicia continúa sendo unha das comunidades máis activas en creación de empresas biotech”, en definitiva, unha rexión dinámica en bioemprendimiento vinculado aos centros de coñecemento. Segundo os Informes Asebio dos últimos dous exercicios (2020 e 2021), marcados polo impacto da pandemia da Covid19, Galicia creou en total 19 compañías biotecnolóxicas das 99 fundadas en todo o territorio nacional neses dous anos, case o 20% do total. A presidenta da Agrupación industrial Tecnolóxico Empresarial dás Ciencias dá Vida (Bioga)Carme Pampín, atribúe o dinamismo de Galicia “á colaboración público-privada” e á posta en marcha da Estratexia de Consolidación do Sector Biotecnolóxico de Galicia 2021-2025, impulsada por Xunta de Galicia.

Segundo o Informe Asebio 2021, o ecosistema biotecnolóxico de Galicia está integrado por 54 entidades, o 6,2% do total de empresas. É a sexta comunidade autónoma en número total de empresas biotecnolóxicas, ocupando idéntico lugar no ranking que o ano 2020, cando rexistraba un total de 46 entidades biotech, o 5,82% do total. A día de hoxe, as seis comunidades que concentran o maior número de empresas biotecnolóxicas son Cataluña, con 209 e o 24,25% do total; Madrid, con 151 compañías e o 17,52%; Andalucía, con 123 e o 14,27%; País Vasco, con 83 empresas e o 9,63% do total; Comunidade Valenciana, con 75 firmas e o 8,70% e Galicia, xa en sexto lugar. As empresas biotech destas seis comunidades representan o 80,12% de tecido empresarial biotech de España, segundo o Informe Asebio 2021.

A facturación media das empresas biotecnolóxicas de Galicia sitúase nos 6,4 millóns de euros e só é superada polas de Madrid (27,6 millóns de euros), Cataluña (26,6 millóns), Aragón (25,1 millóns), Cantabria (17,6) e Estremadura (sete millóns de euros). O traballo elaborado pola Asociación Española de Bioempresas destaca, que con respecto ao ecosistema relacionado coa biotecnoloxía, Cataluña está á cabeza seguida pola Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias, Galicia e Castela e León, “que se atopan no mesmo tramo en canto ao número de infraestrutura (centros de investigación e parques científicos)”.

Compartir