Museo de Belas Artes
A Coruña
21
Sep
2022
01:00
19
Oct
2022
00:00

No 2022 celébrase o centenario do nacemento de María Casares. Unha efemérideidónea para saldar unha débeda coa memoria da cidade e coa propia familia Casares.Unha oportunidade singular para achegar ao público a gran figura dunha de lasintérpretes máis soadas do século XX.

Coa vontade de renderlle homenaxe e recuperar a súa memoria, desde a Xunta deGalicia propoñemos a celebración de María Casares: do exilio ao escenario, unaprogramación cultural vinculada ao universo creativo e interpretativo da actrizmás relevante da historia da cidade. Unha cartografía non só dos lugares, sinode a memoria, nos que a autora de Residente privilexiada habitou, traballou e exhibiósu talento.

O Museo Belas Artes dá Coruña será o escenario que acolla, entre os meses de febreroy novembro de 2022, un ciclo de conferencias e encontros abertos ao público conpersonalidades relevantes do mundo das artes e da cultura que coñeceron, desde lacercanía, o traballo de María Casares. Figuras de primeiro nivel ofrecerán o suyotestimonio, experiencia e memoria para situar a María Casares no lugar que siemprele correspondeu no imaxinario colectivo. Lonxe do exilio. Na súa terra.

O próximo 2022 celebramos o centenario de María Casares, Vitoliña, Bitola. O ano de lajoven que, cen anos despois, regresará a súa cidade. Na que o seu nome xamais volveráser arrebatado da nosa historia e do pretendido esquecemento.

Compartir